THIẾT BỊ MẠNG FORINET

10 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-61E

Giá 15.458.000đ Giá gốc

14 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-80E

Giá 18.458.000đ Giá gốc

20 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-100E

Giá 35.966.000đ Giá gốc

22 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-100F

Giá 51.794.000đ Giá gốc

20 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-101E

Giá 55.154.000đ Giá gốc

22 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-101F

Giá 68.582.000đ Giá gốc

18 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-200E

Giá 65.222.000đ Giá gốc