TEM TỪ

Tem từ cứng AM-005

Giá 4.000đ Giá gốc

Tem từ cứng AM-002B

Giá 3.000đ Giá gốc

Tem từ cứng AM-002

Giá 4.000đ Giá gốc

Tem cứng 53x44mm

Giá 3.000đ Giá gốc

Tem chai lọ

Giá 10.000đ Giá gốc

Tem hộp sữa 400 - 900g

Giá 12.000đ Giá gốc

Tem hộp sữa 1800g

Giá 180.000đ Giá gốc

Đinh ghim

Giá 400.000đ Giá gốc

Tem mềm (4cm x 4cm)

Giá 350.000đ Giá gốc

Tem mềm (5cm x 5cm)

Giá 400.000đ Giá gốc

Tem từ EM001A(EM Chip)

Giá 2.000đ Giá gốc