THIẾT BỊ MẠNG MIKROTIK

Router Mikrotik RB750-Gr3 (hEX)

Giá 1.740.000đ Giá gốc

SOHO Switch Mikrotik RB260GS

Giá 1.550.000đ Giá gốc

WiFi Hotspot Router Mikrotik RB951Ui-2HnD

Giá 1.910.000đ Giá gốc

SOHO Switch Mikrotik RB260GSP

Giá 1.772.000đ Giá gốc

Router MIKROTIK RBD52G-5HacD2HnD-TC

Giá 1.830.000đ Giá gốc

Router Mikrotik RB2011iL-IN

Giá 2.690.000đ Giá gốc

Router Mikrotik RB2011iLS-IN

Giá 3.095.000đ Giá gốc

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Giá 3.180.000đ Giá gốc

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Giá 3.350.000đ Giá gốc

Router MIKROTIK RB4011iGS+RM

Giá 5.310.000đ Giá gốc

Router MIKROTIK RB760iGS

Giá 2.330.000đ Giá gốc

Router Mikrotik RB1100AHx4

Giá 7.870.000đ Giá gốc